De toekomst van metaalproductie: trends en innovaties om in de gaten te houden

Techno-Welding-Hoe automatisering de efficiëntie van de metaalproductie verbetert

De toekomst van metaalproductie gaat gepaard met trends en innovaties die belangrijk zijn om in de gaten te houden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je als metaalbedrijf rekening houdt met duurzaamheid, zoals met betrekking tot de impact op het milieu en toekomst van een circulaire economie. Bovendien volgen de technologische ontwikkelingen zich in iedere branche snel op en geldt dit eveneens voor de sector van metaalproductie. In het verlengde daarvan heeft deze sector net als in veel andere branches te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor is er sprake van een tekort aan technisch personeel, waardoor bedrijven in de metaalsector voor een uitdaging komen te staan.

Innovatie in metaalindustrie

Er zijn binnen de metaalindustrie verschillende technologische ontwikkelingen te onderscheiden. Deze richten zich onder meer op digitale productie en robotisering, waarbij reproduceerbaarheid een grote rol speelt. Dit is een van de vele aspecten waar Techno Welding zich mee bezighoudt in de metaalsector.

Zo denken wij op het gebied van metaalbewerking net als voor wat betreft productie en assemblage met u mee. Bijvoorbeeld met betrekking tot de functionaliteit van een product, waarbij wij kijken naar de reproduceerbaarheid. Dit om steeds tot eenzelfde resultaat te komen bij de toepassing van gelijke procedure. Hierdoor profiteert u van optimale efficiëntie en snelheid.

Daarbij houden wij uiteraard ook rekening met de maakbaarheid net als met de logistiek en gewenst opschalingsniveau. Techno Welding voorziet daarbij in innovatieve ontwikkelingen met efficiënte oplossingen die bovendien een kostenbesparing opleveren.

Metaalbewerking van A tot Z

Techno Welding is een voorloper als het gaat om de toepassing van innovatieve technologieën en metaalproductie trends. Daarbij voorzien wij met betrekking tot metaalbewerking in optimale begeleiding gedurende het gehele proces. Je profiteert bij ons wat dat betreft van onze expertise en van een breed en groot aanbod aan metaalbewerkingsdisciplines.

Wij passen innovaties toe en volgen trends van technisch tekenwerk tot de uitvoering van laswerkzaamheden. De ontwerpfase van producten vormt de belangrijkste fase en richt zich onder meer op de uiteindelijke kostenbesparing. De trajectbegeleiding vindt plaats vanaf het concept tot het op te leveren product.

Techno Welding is wat dat betreft een full-service metaalproductiebedrijf. Je kan ons zowel inschakelen voor het seriematig produceren van kleine als voor grote producten. Bijvoorbeeld voor het produceren van stalen, aluminium of RVS producten.

Circulaire en duurzame metaalproductie

Er zijn voor wat betreft de toekomst van de metaalindustrie nog allerlei verbeteringen mogelijk als het gaat om duurzame en circulaire metaalproductie. Dit thema speelt in de gehele economie een belangrijke rol, van b2c tot b2b.

Bovendien komen er steeds strengere eisen op te gebied van duurzaamheid, waar bedrijven zich aan te houden hebben. Dit geldt zowel op nationaal niveau als in Europees verband. Daarom is het als metaalproductiebedrijf van groot belang om de bedrijfsvoering en het productieproces op een zo duurzaam mogelijke manier in te richten. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het modulair ontwerpen van producten, maar ook door rekening te houden met het energieverbruik.

Een energievriendelijke investering kost weliswaar geld, maar heeft als voordeel dat er in de toekomst geld wordt bespaard. Er zijn nog meer metaalproductie trends, zoals het beperken van restafval en het verminderen van de impact op het milieu. Het is verder de verwachting dat metaalbedrijven, die zich richten op een duurzame en verantwoorde manier van produceren beter gaan presteren in de toekomst. Bedrijven die daarin achterblijven, lopen wat dat betreft risico om in de toekomst slechter te presteren.

Vernieuwing

Het maken van duurzame keuzes binnen de metaalindustrie is belangrijk, maar het is tevens van belang om constant te blijven vernieuwen. Het zijn juist ook de klanten die hoge eisen stellen aan duurzaamheid, klimaatbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij zijn er tevens hoge eisen met betrekking tot flexibiliteit, snelheid en kwaliteit. In dat opzicht blijft verdere digitalisering en robotisering een punt van aandacht in de ontwikkeling van metaalproductie. Bij de toepassing van innovaties in de metaalindustrie speelt de afzetmarkt eveneens een rol. Door de metaalproductie trends in de gaten te houden en op de voet te volgen, is het eenvoudiger om daarop in te spelen.

Tekort aan technisch personeel

Er ligt nog een uitdaging voor de toekomst van de metaalindustrie en dat is het tekort aan technisch personeel. De vergrijzing heeft daar invloed op, maar ook het aantal dalende leerlingen dat een technische opleiding volgt. Bovendien is er in toenemende mate sprake van digitale bedrijfsprocessen en dit vereist specifieke kennis. Een oplossing hiervoor is om personeel binnen het metaalproductiebedrijf zelf op te leiden. Dit heeft als voordeel dat je medewerkers binnen je eigen bedrijf kennis laat opdoen. Het vergroot bovendien de betrokkenheid bij je bedrijf, waarbij je medewerkers niet alleen opleidt, maar ook in dienst neemt.