De voordelen van laserlassen ten opzichte van traditionele lastechnieken

Voordelen van laserlassen

Er zijn verschillende lastechnieken te onderscheiden, zoals laserlassen en traditionele lastechnieken. De innovatieve ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat laserlassen een prominente plek heeft veroverd in de toepassing van lastechnieken. Dit is te danken aan de vele voordelen van laserlassen ten opzichte van de meer traditionele lastechnieken.

Wat is laserlassen?

Laserlassen is een innovatieve lastechniek, waarbij de laserstraal twee delen materiaal aan elkaar verbindt. De laserstraal bestaat uit sterk licht en zorgt voor de versmelting. Hierbij is de energiedichtheid zo hoog dat deze diep in de naad doordringt en er een sterke lasverbinding ontstaat. Dit is een lastechniek die onder meer op grote schaal in de metaaltechniek, metaalbewerking en metaalindustrie wordt toegepast. Laserlassen is als lasmethode geschikt voor uiteenlopende materialen, variërend van aluminium tot rvs en van koper tot staal.

Voordelen van laserlassen

Er zijn meerdere voordelen te benoemen van laserlassen ten opzichte van traditionele lastechnieken. Een van de grootste voordelen betreft de superhoge lassnelheid. Deze loopt op tot wel 15m/min. Laserlassen heeft eveneens als voordeel dat er een enorm sterke lasverbinding ontstaat dankzij de hoge energiedichtheid. Bij lage en ook bij grote lasdiepte is er het voordeel dat er met laserlassen een erg smalle lasbreedte mogelijk is. Bovendien staat laserlassen als lastechniek bekend om de hoge betrouwbaarheid.

Door de smalle laserbundel is het mogelijk om te lassen op plekken die anders lastig bereikbaar zijn. Zo biedt laserlassen eveneens het voordeel dat er verschillende naadvormen zijn te realiseren. Bijvoorbeeld een hoeklas, maar ook een overlaplas of een stompe las. Er is na het laserlassen veelal geen verdere nabewerking nodig, omdat de oppervlaktegesteldheid van de las perfect is. Dit heeft als voordeel dat polijsten of het slijpen na het lassen doorgaans niet meer nodig is.

Er zijn nog meer voordelen verbonden aan laserlassen ten aanzien van de conventionele lastechnieken. Het is bijvoorbeeld zo dat er geen slijtage aan gereedschappen ontstaat, omdat er geen direct contact is tussen de laserbundel, gereedschap en materiaal. De Heat Affected Zone ofwel HAZ is heel klein, zodat het risico op vervorming beperkt is. Daarnaast is er dankzij de hoge processnelheid sprake van een kostenefficiënte lastechniek.

  • Hoge lassnelheid
  • Smalle lasbreedte
  • Hoge betrouwbaarheid
  • Diverse naadvormen
  • Nabewerking niet nodig
  • Kleine Heat Affected Zone
  • Kostenefficiënt
  • Ideaal voor grote series

Welke lastechniek gebruiken?

Laserlassen verdient de voorkeur boven de toepassing van een traditionele lastechniek indien er een hoogwaardige verbinding tot stand moet komen. In andere situaties verdient laserlassen ook de voorkeur als de traditionele lastechniek niet uitvoerbaar is. Zo ook in situaties, waarin er sprake is van een beperkte warmte-inbreng. Binnen het laserlassen zijn er overigens verschillende lastechnieken te onderscheiden, zoals met draadtoevoer, hybride lassen, remote lassen en gepulst lassen.

Laserlassen met draadtoevoer

Het is mogelijk om materiaal toe te voegen bij het laserlassen. Bij draadtoevoer is het wat dat betreft eenvoudig om een spleet op te vullen of de samenstelling te veranderen van het smeltbad. Dit is bijvoorbeeld van belang bij het lassen van aluminium of duplex RVS. Er is sprake van lasersolderen indien de draadtoevoer in verhouding tot het originele materiaal over een lagere smelttemperatuur beschikt. Dit is een lastechniek die tot een gladde verbinding leidt.

Combinatie twee lasprocessen: hybride lasproces

Een andere techniek bestaat uit het zogenoemd hybride lassen. Dit betekent dat er sprake is van een combinatie van twee lasprocessen. Doorgaans komt het er in de praktijk op neer dat deze combinatie bestaat uit MIG/MAG booglassen en laserlassen, zoals bij productie en assemblage. Booglassen heeft als voordeel dat deze techniek gemakkelijk spleten overbrugt en laserlassen voorziet in een hoge snelheid.

Laserlassen op afstand

Laserlassen op afstand ofwel remote laserlassen betekent dat de laser verder van het materiaal verwijderd is. De beweging van de laserbundel komt met behulp van spiegels tot stand. Dit betekent in de praktijk dat er enorm hoge versnellingen te realiseren zijn. Deze lastechniek is onder meer geschikt om een grote hoeveelheid korte lassen te maken.

Gepulst lassen met laslaser

Indien het nodig is om kleine lassen te maken, is het ideaal om met een laslaser gepulst te lassen. De laslaser past in dit geval hele korte lichtflitsen toe, waardoor het onder meer mogelijk is om puntlassen te maken. Daarnaast is het mogelijk om een naadlas te maken door de puntlassen elkaar te laten overlappen.

Belang van lasmallen bij laserlassen

In tegenstelling tot bij het traditioneel lassen speelt het gebruikmaken van een lasmal bij laserlassen een grote rol. Het belangrijkste doel van een lasmal is om spleten te beperken, maar ook om de lasnaden met grote precisie op de ideale plek te krijgen.

Wat bieden wij?

Bij het vervaardigen van samengestelde producten krijgt MIG/MAG lassen de voorkeur. Wij maken daarbij onder meer gebruik van een mal, zoals een lasmal of assemblage mal. Wij zijn specialist in de uitvoering van kleine tot middelgrote productieseries en voorzien voor een scherpe prijs in een slimme oplossing.